Via de standardiserade protokollen BACnet eller Modbus IP delas vald data till ert fastighetsautomationssystem för att t.ex. kunna nyttja energinedstyrningar, samt presentation.