Mätvärden samlas in via det standardiserade protokollet M-bus, vilket möjliggör insamling från de flesta på marknaden förekommande energi- och förbrukningsmätare.