Rapporter och sammanställningar bygger på komplett och säkrad data, ePorten hjälper dig på vägen till att skapa kompletta rapporter.
För att minimera antalet missade avläsningar sker kontinuerlig övervakning av mätarstatus samt anslutning till servern.
Vid ett eventuellt fel kan ett mail skickas med en felrapport vilket gör att felavhjälpning kan ske innan det är för sent.
ePorten lagrar även data lokalt vilket gör att om anslutningen mot servern bryts så kommer ePorten skicka all orapporterad data så fort anslutningen återupprättas.