Skickar värden direkt utan omvägar in till ert API, eller andra tjänster.

Stöd för fi2XML, pm-filtyp möjliggör stöd för Vitec samt Unit4 Aggresso PM.

Värden kan mailas, läggas på FTP-server eller skickas via webtjänster.