Förenklar och säkerställer er mätvärdesinsamling

Driftsäker insamling

Mätvärden samlas in via det standardiserade protokollet M-bus, vilket möjliggör insamling från de flesta på marknaden förekommande energi- och förbrukningsmätare.

Skickar värden direkt

Skickar värden direkt utan omvägar in till ert API, eller andra tjänster. Stöd för fi2XML, pm-filtyp möjliggör stöd för Vitec samt Unit4 Aggresso PM. Värden kan mailas, läggas på FTP-server eller skickas via webtjänster.

Delar relevant data till styrsystemet

Via de standardiserade protokollen BACnet eller Modbus IP delas vald data till ert fastighetsautomationssystem för att t.ex. kunna nyttja energinedstyrningar, samt presentation.

Förlora inte data

Rapporter och sammanställningar bygger på komplett och säkrad data, ePorten hjälper dig på vägen till att skapa kompletta rapporter. För att minimera antalet missade avläsningar sker kontinuerlig övervakning av mätarstatus samt anslutning till servern. Vid ett eventuellt fel kan ett mail skickas med en felrapport vilket gör att felavhjälpning kan…

Masterfunktionalitet

Då fler än en ePort installeras i en anläggning kan man med fördel installera en ePort Master, denna samlar ihop samtliga ePorts under ett och samma användargränssnitt. Detta för att få full översikt över hela sin mätinsamling, från ett och samma ställe.

Join the eVolution

Om ePort

ePort är framtagen för insamling av mätdata
från mätare bestyckade med m-bus.
ePorten transporterar mätvärden till olika analyssystem på ett säkert och tillförlitligt sätt genom krypterad trafik. Protokollen som används för överförandet är av standardiserade format.
Användargränssnittet i en ePort är designat för att främja användande och möjliggör ett enkelt handhavande för brukaren.
Mätare och mätpunkter övervakas kontinuerligt av ePorten och eventuella kommunikationsfel eller mätvärdesfel kan rapporteras till brukaren via mail.

ePort är en serie produkter för insamling, bearbetning och leverans av mätdata.

M-Bus

Kapacitet att ansluta upp till 40st mediemätare kommunicerande via M-bus, eller Modbus IP till ePort-40.

Scanfunktionalitet samt adressering av primäradresser via användargränssnittet.

Övervakning av mätarstatus med inbyggd larmhantering. ePort har även inbyggd kvalitetshantering av värden samt lagringsutrymme för grafisk visning och redundans, i fall värden inte tillfälligt kan skickas vidare till tex en databas.

Webbserver

ePort har inbyggd webbserver med responsivt modernt UI, HTML5. Ett användarvänligt gränssnitt där all konfiguration utförs och som ger en tydlig hantering av alla insamlade mätvärden och olika funktioner. Grafisk visning av insamlade värden i form av staplar och diagram, larmhantering, händelselogg mm.

Stöd för DHCP eller statisk IP, HTTP eller HTTPS, larmskickning via SMTP(mail), NTP, LDAP mm.

Lösenordsskyddad med olika rättighetsnivåer.

Mätvärdesleverans

ePort har inbyggd stöd för att skicka/leverera insamlade mätvärden till en rad olika format och system.

Via ett brett utbud av olika format, t.ex. FI2XML, FTP, REST-API, MQTT, SQL kan ePorten leverera till följande system out of the box.

  • ProptechOS
  • Momentum
  • Metry
  • Mestro
  • SBC
  • Vitec
  • Bostadsförvalning
  • Agresso

Vi arbetar kontinuerligt med att möta kunders behov och önskningar för att anpassa ePort till just deras system. ePort har även inbyggd larmhantering om mätvärdesleverans misslyckas till ett tex API.

Larmrapportering

ePort har inbyggd stöd för att skicka felmeddelanden vid kommunikationsfel eller rapporteringsfel.

Larmmail via SMTP, eller till Orbiq via API.

ePort Master

Anläggningar som har flera ePort-40 installerade kan kompletteras med en ePort Master enhet. ePort master fungerar som en ”portal” dit alla ePort-40 checkar in. Med detta alternativ behövs endast en inloggning för att se hela anläggningen.

Möjligheter

För att mätvärden även skall kunna användas av fastighetsautomationssystem finns möjligheten att konfigurera mätvärden till ModBus eller BACnet punkter.

I det webbaserade UI´t konfigureras punkterna och adresseras samt namges enligt slutkundens önskemål. Modbus IP eller RTU eller BACnet IP.

Inbyggd webbserver

ePorten konfigureras och handhas via den inbyggda webbservern.
Baserad på HTML5 och responsiv design gör användarupplevelsen enkel och effektiv.