Då fler än en ePort installeras i en anläggning kan man med fördel installera en ePort Master, denna samlar ihop samtliga ePorts under ett och samma användargränssnitt.

Detta för att få full översikt över hela sin mätinsamling, från ett och samma ställe.