ePort är en serie produkter för insamling, bearbetning och leverans av mätdata.

M-Bus

Kapacitet att ansluta upp till 40st mediemätare kommunicerande via M-bus, eller Modbus IP till ePort-40.

Scanfunktionalitet samt adressering av primäradresser via användargränssnittet.

Övervakning av mätarstatus med inbyggd larmhantering. ePort har även inbyggd kvalitetshantering av värden samt lagringsutrymme för grafisk visning och redundans, i fall värden inte tillfälligt kan skickas vidare till tex en databas.

Webbserver

ePort har inbyggd webbserver med responsivt modernt UI, HTML5. Ett användarvänligt gränssnitt där all konfiguration utförs och som ger en tydlig hantering av alla insamlade mätvärden och olika funktioner. Grafisk visning av insamlade värden i form av staplar och diagram, larmhantering, händelselogg mm.

Stöd för DHCP eller statisk IP, HTTP eller HTTPS, larmskickning via SMTP(mail), NTP, LDAP mm.

Lösenordsskyddad med olika rättighetsnivåer.

Mätvärdesleverans

ePort har inbyggd stöd för att skicka/leverera insamlade mätvärden till en rad olika format och system.

Via ett brett utbud av olika format, t.ex. FI2XML, FTP, REST-API, MQTT, SQL kan ePorten leverera till följande system out of the box.

  • ProptechOS
  • Momentum
  • Metry
  • Mestro
  • SBC
  • Vitec
  • Bostadsförvalning
  • Agresso

Vi arbetar kontinuerligt med att möta kunders behov och önskningar för att anpassa ePort till just deras system. ePort har även inbyggd larmhantering om mätvärdesleverans misslyckas till ett tex API.

Larmrapportering

ePort har inbyggd stöd för att skicka felmeddelanden vid kommunikationsfel eller rapporteringsfel.

Larmmail via SMTP, eller till Orbiq via API.

ePort Master

Anläggningar som har flera ePort-40 installerade kan kompletteras med en ePort Master enhet. ePort master fungerar som en ”portal” dit alla ePort-40 checkar in. Med detta alternativ behövs endast en inloggning för att se hela anläggningen.

Möjligheter

För att mätvärden även skall kunna användas av fastighetsautomationssystem finns möjligheten att konfigurera mätvärden till ModBus eller BACnet punkter.

I det webbaserade UI´t konfigureras punkterna och adresseras samt namges enligt slutkundens önskemål. Modbus IP eller RTU eller BACnet IP.